Powłoki ogniochronneSystemy Unitherm pozwalają na ogniochronne zabezpieczanie konstrukcji stalowych, drewna konstrukcyjnego, materiałów drewnopochodnych, kabli elektrycznych, rur z tworzyw sztucznych itp. zgodnie z międzynarodowymi i lokalnymi normami i wymaganiami pożarowymi. Zabezpieczenia ogniochronne wykonane systemem Unitherm są powszechnie stosowane w zakładach przemysłowych, budynkach i innych konstrukcjach budowlanych na całym świecie.

Współczesna architektura charakteryzuje się elegancją, przejrzystością i lekkością. Unitherm łączy maksymalną ochronę z zaletami estetycznymi. Wyraża się to w dostosowaniu materiałów do życzeń projektantów, ekonomicznej powłoce ogniochronnej, doskonałych właściwościach estetycznych powierzchni i szerokiej gamie kolorów, co pozwala na spełnienie nawet trudnych wymagań. Unitherm stanowi pełne połączenie jakości, bezpieczeństwa i estetyki.Utwardzona powłoka Unitherm nie wydziela żadnych szkodliwych substancji w warunkach normalnej eksploatacji. Nawet w przypadku pożaru systemy Unitherm sprawnie zatrzymują wydzielanie się niebezpiecznych składników z palącego się materiału.

Wprawdzie stal nie jest palna, ale traci swoje właściwości nośne już po kilku minutach ekspozycji na wysoką temperaturę. W wyniku oddziaływania ognia tracona jest stateczność budowli i konstrukcja ulega zawaleniu.
Celem zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej jest opóźnienie osiągnięcia przez stal temperatury krytycznej oscylującej pomiędzy 500oC a 550oC dla konstrukcji standardowo wytężonych i zapewnienie czasu na pełną ewakuację ludzi.

Systemy Unitherm zapewniają skuteczną ochronę przed ogniem i promieniowaniem cieplnym a jednocześnie podkreślają architektoniczną urodę konstrukcji. Jeżeli na wyschniętą powłokę nie działają czynniki termiczne, mechaniczne i chemiczne, zachowuje ona właściwości ogniochronne tak długo jak długo powłoka farby nawierzchniowej jest ciągła.

Aplikacja systemu ogniochronnego Unitherm metodą natrysku hydrodynamicznego pozwala w jednej operacji nanieść do 2500 mikronów farby pęczniejącej na mokro, zachowując jednocześnie wysoką jakość i estetykę powłoki po wyschnięciu. System pozwala na zabezpieczanie elementów konstrukcji stalowych o współczynnikach masywności U/A do 333 m-1 w klasie R 60. Odpowiednie systemowe powłoki nawierzchniowe są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej i pozwalają na dowolne kształtowanie klimatu obiektu.

System Unitherm – tworzy nawet kilkucentymetrową warstwę ochronnej piany
Ekonomiczna powłoka ogniochronna systemu Unitherm na stali, pod wpływem ognia i / lub promieniowania cieplnego ulega spęcznieniu tworząc nawet kilkucentymetrową warstwę ochronnej piany. Powstała piana tworzy barierę opóźniającą osiągnięcie temperatury krytycznej w zabezpieczanej konstrukcji.

Pełna ochrona konstrukcji stalowej

Przepisy ochrony przeciwpożarowej wymagają aby każdy, wymagający tego element konstrukcyjny był właściwie zabezpieczony przed przedwczesną utratą nośności pod wpływem ognia. Elementy stalowe muszą więc być całkowicie zabezpieczone powłoką ogniochronną.

Kryterium determinujące dobór systemu ogniochronnego stanową: -klasa odporności ogniowej -współczynnik masywności zabezpieczanego profilu
Systemy Unitherm są rozwiązaniem uniwersalnym, pozwalającym szybko i wysoce estetycznie zabezpieczyć ogniochronnie nawet stosunkowo wiotkie konstrukcje stalowe w klasach odporności ogniowej od R15 do R60 ( konstrukcje masywne również w klasie R90 i R120 )
pracujące w zakresie klas agresywności korozyjnej środowiska od C1 do C5M.
Konstrukcja obiektu determinuje grubość powłok ogniochronnych. Częściowe zabudowanie materiałami ceramicznymi słupów i belek stalowych w ścianach i stropach ograni
cza oddziaływanie temperatury na stal i zmniejsza współczynnik masywności zabezpieczanego profilu. W takich warunkach grubość powłok ogniochronnych może być zmniejszona

Drewno też bywa odporne na ogień

Naturalne piękno drewna czyni z niego materiał budowlany o wielu zastosowaniach. Z drugiej strony, jest to jednak materiał łatwopalny, przez co wymaga specjalnych zabezpieczeń, zwłaszcza w budynkach użyteczności publicznej.
Prawidłowo zwymiarowane konstrukcje drewniane mają zazwyczaj niewystarczającą odporność ogniową. System Unitherm
może zatrzymać lub opóźnić rozprzestrzenianie się ognia po powierzchni elementów drewnianych.System Unitherm jest powłoką zabezpieczającą przed ogniem, która może być nakładana natryskiem lub malowaniem jako lakier bezbarwny lub pigmentowany. Cienka powłoka ogniochronna nie narusza naturalnego piękna drewna, ale zabezpiecza je przed przedwczesnym spaleniem lub rozprzestrze
nianiem się ognia po jego powierzchni. Zdolność konstrukcji drewnianej do przenoszenia obciążeń jest przez to znacznie wydłużona. Pod wpływem temperatury powłoka ogniochronna systemu Unitherm puchnie do grubości około jednego centymetra co stanowi skuteczną izolacje termiczną a jednocześnie powstrzymuje rozprzestrzenianie się ognia po powierzchni drewna.

Niech kable nie będą lontami!

Budynki i budowle pełne wyposażenia technicznego i niezbędnych wiązek kabli stanowią szczególnie dobre warunki do powstania i rozprzestrzeniania się ognia. Nie jest niczym niezwykłym, że izolacja kabli stanowi ścieżkę po której ogień przedostaje się w bardzo odległe miejsca. Dodatkowo, palące się kable oprócz dymu wydzielają szkodliwe dla zdrowia i życia gazy, np. związki chloru.

Powłoka Systemu Unitherm stanowi dla ognia barierę nie do przejścia. Pod wpływem temperatury powłoka ogniochronna Unitherm zwiększa swoją grubość do 40 razy i tworzy warstwę ograniczającą palność izolacji kabla. Działa ona również jako środek gaśniczy w przypadku powstania ognia w wyniku zwarcia. System Unitherm zapobiega również powstawaniu płomienia
w wyniku promieniowania cieplnego, ogranicza szybkość rozprzestrzeniania ognia i powstawanie szkodliwych gazów. Toksyczne gazy są neutralizowane w ok 80% a zdolność kabla do przewodzenia prądu jest utrzymywana przez wymagany przepisami okres bez nadmiernego przyrostu temperatury.