Hydroizolacje fundamentów

 • Hydroizolacja fundamentów i piwnic
 • ciężka hydroizolacja przeciwwodna
 • pionowa izolacja fundamentów i izolacja pionowych podziemnych części budynków
 • pozioma izolacja fundamentów (izolacja płyty dennej)
 • wykonanie izolacji fundamentów w stałych zabudowach wykopów
 • wykonanie ciężkiej izolacji przeciwwodnej
 • wykonanie geosyntetycznej bariery iłowej typu GBR-C
 • izolacje stropodachów
 • izolowanie tuneli i przejść podziemnych

Wytrzymałość na przebicie wysokim ciśnieniem parcia wody – izolacja przeciwwodna typu ciężkiego – do 70 m słupa wody (!)

Hybrydowe poliuretanowo-bitumiczne płynne membrany linii PB spełniają parametry W3 ETAG i są objęte gwarancją 25 lat szczelności. Tworzy hydrofobową, elastyczną membranę o bardzo wysokich parametrach przylegania do niemal każdego rodzaju powierzchni. Posiada doskonałe właściwości odporności fizycznej i chemicznej. Idealna do aplikacji na pionowe powierzchnie. Produkt jest oparty na czystych elastomorowych hydrofobowych poliuretanowych żywicach wzbogacony o spolimeryzowany czysty bitumem.

 • Doskonała odporność termiczna, membrana nigdy nie mięknie.
 • Maksymalna temperatura eksploatacyjna 80 oC, maksymalna temperatura szokowa 150 oC.
 • Odporność na niskie temperatury: membrana zachowuje wszystkie właściwości w temperaturze poniżej -40 oC.
 • Wybitne właściwości fizyczne, wysoka rozciągliwość, odporność na darcie, wysoka odporność na tarcie.
 • Doskonała odporność chemiczna.
 • Efektywna bariera dla wody.
 • CE: ETA-10/0095,
 • ASTM C836-95,
 • Odporność na wzrost korzeni.

Samonaprawialna mata izolacyjna DS dodatkowo laminowany membraną polimerową – pionowa i pozioma izolacja fundamentów, ciężka izolacja wodna, izolacja płyty dennej, izolacja konstrukcji budowlanych.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

 • Izolacje poziome i pionowe podziemnych części budynków, np. piwnic, garaży podziemnych itp.
 • Izolacje fundamentów wykonywanych w stałych obudowach wykopów
 • Izolacje budowli podziemnych, w których występuje bezpośredni kontakt konstrukcji z gruntem, np. tuneli, galerii kontrolnych itp.

ZALETY:

 • Właściwości samouszczelniające
 • Ograniczony zakres prac przygotowawczych szybka instalacja
 • Możliwość montowania wewnątrz szalunku lub do stałej obudowy wykopu
 • Możliwość układania maty bezpośrednio na zagęszczonej warstwie podsypki z pominięciem warstwy chudego betonu
 • Brak konieczności stosowania warstw podkładowych
 • Trwałość i skuteczność nieograniczona w czasie
 • Możliwość stosowania na wilgotnym podłożu
 • Możliwość instalacji w różnych warunkach atmosferycznych
 • Oszczędność czasu dzięki eliminacji przerw technologicznych, związanych np. z czasem wiązania podłoża
 • sytuacje stosowania izolacji bentonitowej DS, L
 • wysoki poziom wód gruntowych wokół budynku
 • zagrożenie budynku zalewaniem wodami opadowymi
 • zagrożenie powodziowe budynków
 • lokalizacja budynku na terenach podmokłych
 • budownictwo na terenach zalewowych (blisko rzek i potoków)

Hydroizolacje o przeznaczeniu przemysłowym oraz do płyt mostów.

Membrana 2K-TECH FC to dwuskładnikowa, mieszana w proporcji 1:1 wg objętości, bez zawartości lotnych związków organicznych (zero VOC), hybrydowa powłoka poliuretanowa o ultraniskiej lepkości, stosowana do hydroizolacji i ochrony. Tworzy membranę o wysokiej elastyczności, o podwyższonym parametrze reakcji na ogień (class I) i profilu polimeryzacji opracowanym dla podniesienia siły związania do podłoża. Produkt szczególnie zalecany do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej odporności na tarcie i uderzenia.

Zastosowanie:

 • poliuretanowych i polistyrenowych pianek izolacyjnych
 • posadzek,
 • dachów,
 • rur

Właściwości:

 • Szybkie wiązanie – szybkość żelowania 30 sekund (bez względu na temperaturę atmosferyczną i wilgotność).
 • Powłoka o odporności na ogień klasy I (Class I Fire Retardant)
 • Membrana wolna od pęcherzykowania
 • Doskonała formowalność
 • Zawartość 100% ciał stałych,
 • Doskonała odporność termiczna, produkt nigdy nie mięknie. Max temp. użytkowa 80oC, max temperatura szokowa 350oC.
 • Odporność na niskie temperatury: membrana pozostaje elastyczna w temp. < -40 oC.
 • Doskonałe właściwości mechaniczne: wysoka odporność na rozciąganie i darcie, wysoka odporność na tarcie.
 • Dobra odporność chemiczna.
 • Transmisja pary wodnej: membrana “oddycha”, brak akumulacji wilgoci pod powłoką.
 • Szeroki wybór podkładów gruntujących umożliwiających aplikację na niemal każdego typu podłożu
 • Dostępne powłoki dla dodatkowej ochrony UV.

Hydroizolacja Płyt Mostów HD–300 to membrana opracowana na bazie sprawdzonej i rozwijanej od ponad 30 lat technologii systemu Hyperdesmo, dzięki czemu spełnia nowe wytyczne ETAG 033 dla „wyrobów do izolacji wodochronnej płyt mostowych, nanoszonych w postaci płynnej”. To jednoskładnikowa poliuretanowo/polimocznikowa membrana aplikowana w formie płynnej, objęta certyfikatem CE zgodnie z wytycznymi EOTA 033 i przewidywanym czasem eksploatacji 25 lat. HD-300 wykazuje doskonałe właściwości w zakresie rozciągliwości i mostkowania pęknięć podłoża w bardzo szerokim zakresie ekstremalnie wysokich i niskich temperatur. Charakteryzuje się doskonałymi parametrami odporności mechanicznej i chemicznej, obejmującej odporność na produkty petrochemiczne i sole, powszechnie oddziałujące na płyty mostów. Hyperdesmo-300 jest membraną tiksotropową, umożliwiającą łatwą aplikację na powierzchniach pochyłych i pionowych, tworząc całkowicie bezszwową i jednolitą powłokę izolacyjną na nierównych powierzchniach betonowych, z jakimi zazwyczaj mamy do czynienia w przypadku płyt mostów.
HD-300 jest zalecane do wykonywania powłok hydroizolacyjnych zarówno na nowych jak i już istniejących mostach. Do wykonania powłok spełniających najwyższe kryteria jakościowe nie są wymagane specjalistyczne urządzenia.

HD-300 jest odporne na temperaturę szokową 220oC, jest również produktem kompatybilnym z pokryciami asfaltowymi i nie wymaga utworzenia warstwy sczepnej. Dzięki wysokiej rozciągliwości i odporności na darcie bez trudu wytrzymuje wysokie obciążenia ciężkiego sprzętu budowlanego do wylewania asfaltu.

Hydroizolacja zbiorników wodnych:

 • baseny kąpielowe,
 • fontanny,

Właściwości:

 • Doskonała odporność na substancje chemiczne
 • Bez zawartości rozpuszczalników
 • Długi czas pracy po otwarciu
 • Doskonałe właściwości mechaniczne
 • Spowalnia rozwój bakterii i grzybów

Zbiorniki wody pitnej: HYPERDESMO®-2K-W jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, tiksotropową płynną membraną, opartą na wysokiej jakości elastomerowych żywicach poliuretanowych. Po zakończonym procesie polimeryzacji tworzy trwałą, elastyczną, hydrofobową membranę hydroizolacyjną. Została zaprojektowana z myślą o zbiornikach wodnych. Uzyskała certyfikaty dopuszczające do trwałego kontaktu z wodą pitną (szczegóły dostępne na żądanie. • Po nałożeniu tworzy jednorodną, bezszwową membranę • Produkt bezrozpuszczalnikowy, stosowany do hydroizolacji w miejscach o złej wentylacji, • Ekstremalnie hydrofobowy, odporny na hydrolizę, • Wysoka odporność na temperaturę: -40oC do 90oC, • Dobra odporność chemiczna, • Zgodność z najnowszymi wymogami UE dot. kontaktu z wodą pitną.