Naprawy konstrukcyjneNaprawa i reprofilacja

Ochrona przed wnikaniem Redukcja lub zapobieganie przedostawaniu się środków agresywnych, jak np. wody, innych cieczy, par, gazów, substancji chemicznych i biologicznych.
Ograniczenie zawilgocenia Regulowanie i utrzymywanie zawartości wilgoci w betonie w określonym zakresie wartości.
Odbudowanie elementu – Odbudowanie elementów betonowych do pierwotnie zaprojektowanych kształtów i funkcji. – Odbudowanie elementów konstrukcji betonowych w drodze wymiany ich części.
Wzmacnianie konstrukcji Zwiększanie lub przywracanie nośności konstrukcyjnej elementu konstrukcji betonowej.
Uzyskanie Odporności na czynniki fizyczne Podnoszenie odporności na czynniki fizyczne lub mechaniczne.
Uzyskanie Odporności na czynniki chemiczne Zwiększanie odporności powierzchni betonu na uszkodzenia powodowane agresją chemiczną.
Zaprawy do naprawy betonu: PN 1504-9 Jedną z najważniejszych zasad zawartych w PN 1504-9 jest trzecia zasada: naprawa uszkodzonego betonu za po mo cą recepturowanych zapraw naprawczych. Producent zapraw do naprawy konstrukcji betonowych marki Emaco® był zawsze w czołówce producentów zmierzających do zapewnienia efektywnych, ekonomicznych i trwałych rozwiązań tego problemu. W rzeczywistości pierwsze wyroby Emaco® zostały wprowadzone we Włoszech już w latach siedemdziesiątych XX wieku, kiedy to po raz pierwszy świat ujrzał koncepcję betonu naprawczego, wykorzystującego specjalne preparaty betonowe. W ciągu ostatnich mniej więcej 30 lat nastąpiło nie tylko lepsze zrozumienie zagadnienia niszczenia betonu zbrojonego, lecz także opracowano wymogi dla materiałów naprawczych oraz procedury ich stosowania. Nowy system wyrobów Emaco® NanoCrete stanowi najnowszą generację zapraw do naprawy konstrukcji betonowych o wyjątkowych właściwościach, takich jak: • lepsza przyczepność • lepsza gęstość i nieprzepuszczalność • niższy skurcz • lepsza wytrzymałość na rozciąganie i niższa podatność na zarysowanie • lepsza porównywalność właściwości z betonem • mniejszy spływ • prostsze i szybsze wykonawstwo – nanoszenie i wygładzanie • mniejsze problemy związane z nanoszeniem • niższe koszty

Koncepcja nanotechnologii stosowanej została użyta po raz pierwszy na świecie w asortymencie preparatów zapraw naprawczych Emaco® NanoCrete.
Dodatkowo zaprawy naprawcze Emaco® NanoCrete są wzmacniane włóknami dla zmniejszenia podatności na zarysowania. Przed dokonaniem ostatecznego wyboru, przeanalizowano bardzo wiele włókien – przeróżne typy i wielkości. Unikalna kombinacja włókien stosowanych w zaprawach Emaco® NanoCrete® nie dopuszcza do powstawania spękań w utwardzającej się zaprawie naprawczej. W nowym systemie wyrobów Emaco® NanoCrete zastosowano najnowszą technologię redukcji skurczu betonu, która w istotny sposób obniża możliwość pękania zapraw zastosowanych na placu budowy.

Uniwersalna zaprawa naprawcza i reprofilująca – jednoskładnikowa, modyfikowana polimerami, szybkowiążąca, zbrojona włóknem
Emaco® NanoCrete R2 nadaje się doskonale do: • kosmetycznych napraw na budynkach i konstrukcjach – zwłaszcza tam, gdzie konieczne jest przeprofilowanie ręczne – na przykład naprawy balkonów i narożników • naprawy drobnych uszkodzeń na płytach prefabrykowanych • ogólne naprawy, gdzie wymagane jest szybkie wiązanie • wygładzanie dużych powierzchni celem osiągnięcia estetycznego wykończenia, na przykład przed malowaniem.

Dane techniczne • zaprawa kompensuje skurcze, jest modyfikowana polimerowo, jest zbrojona włóknami, zastosowanie nanotechnologii pozwoliło zminimalizować zjawisko skurczu i pęknięć • wytrzymałość na ściskanie > 25 MPa po 28 dniach • wysoka elastyczność dla zmniejszenia różnicowych naprężeń na konstrukcjach betonowych o niskiej wytrzymałości

Jednoskładnikowa lekka konstrukcyjna zaprawa naprawcza, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa, zbrojona włóknem
Emaco® NanoCrete R3 jest zalecana do stosowania: • w miejscach, gdzie konieczne jest przeprofilowanie ręczne – na przykład krawędzie stopnic i podstopnic schodów, obrzeża balkonów, krawędzie płyt prefabrykowanych, dźwigarów i kolumn • na powierzchnie napraw wielkopowierzchniowych, tam gdzie konieczna jest gruba warstwa – fasady budynków • do reprofilacji poziomych powierzchni obciążonych intensywnym ruchem

Dane techniczne • zaprawa naprawcza do napraw budowlanych średniej wytrzymałości (przekracza wymagania dla klasy R3 według PN-EN 1504 część 3) > 35 MPa po 28 dniach • najniższy moduł > 15 GPa po 28 dniach (klasa R3 według PN-EN 1504 część 3) • zastosowanie nanotechnologii oraz użycie włókien zbrojących pozwoliło zminimalizować zjawisko skurczu zapobiegając tworzeniu rys.

Jednoskładnikowa zaprawa naprawcza, o bardzo wysokiej wytrzymałości, wysokim module sprężystości, kompensująca skurcz, ekspansywna, zbrojona włóknem
Emaco® NanoCrete R4 nadaje się doskonale do następujących napraw: • kolumny, falochrony i dźwigary wszelkich mostów • budowle inżynieryjne, morskie obiekty budowlane • tunele, rurociągi, wyloty i podziemne konstrukcje w agresywnych warunkach gruntowych • chłodnie kominowe i kominy oraz inne obiekty przemysłowe • stacje uzdatniania wody i urządzenia kanalizacyjne

Dane techniczne • bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie (klasa R4 według nowej PN-EN 1504 część 3) > 60 MPa po 28 dniach • szybki przyrost wytrzymałości we wczesnej fazie utwardzania > 18 MPa po 24 godzinach • wysoki moduł sprężystości (PN-EN 1504 część 3 klasa R4) > 25 GPa po 28 dniach • znakomita odporność na karbonatyzację • wysoka odporność na siarczany • niska dyfuzyjność i znakomita odporność na cykle zamrażania i rozmrażania – wytrzymałość na rozciąganie > 2 MPa po 50 cyklach według PN-EN 1504 • zmniejszona podatność na zarysowanie dzięki zastosowaniu nanotechnologii, wzmocnieniu włóknami oraz nowatorskiej metodzie kompensacji skurczu

Jednoskładnikowa płynna zaprawa naprawcza o bardzo wysokiej wytrzymałości, wysokim module sprężystości, zbrojona włóknami, kompensująca skurcz
Emaco® NanoCrete R4 Fluid przeznaczona jest do następujących napraw: • kolumny, dźwigary i filary wszelkich mostów • budowle inżynieryjne, morskie obiekty budowlane • stacje uzdatniania wody i obiekty kanalizacyjne • wielkopowierzchniowe naprawy budowlane z zastosowaniem szalunku i metody zalewania • obszary zagęszczonego zbrojenia, gdzie nie jest możliwe nakładanie ręczne albo natryskiem

Dane techniczne • bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie (klasa R4 według nowej PN-EN 1504 część 3) > 55 MPa po 28 dniach • wysoki przyrost wytrzymałości we wczesnej fazie utwardzania > 20 MPa po 24 godzinach • wysoki moduł sprężystości (PN-EN 1504 część 3 klasa R4) > 25 GPa po 28 dniach • długi czas użycia zapewnia prawidłowe rozpływanie się materiału • zmniejszona podatność na zarysowanie dzięki zastosowaniu nanotechnologii, wzmocnieniu włóknami oraz nowatorskiej metodzie kompensacji skurczu • wysoka odporność na siarczany • wielkość ziarna poniżej < 4 m

Jednoskładnikowa, szybkowiążąca, modyfikowana polimerami, zbrojona włóknem zaprawa szpachlowa
Emaco® NanoCrete FC jest używana: • do napraw cienkowarstwowych, dokładnego wykańczania i wygładzania elementów betonowych, jak na przykład balkonów, fasad budynków, płyt prefabrykowanych, krawędzi dźwigarów • do napraw polegających na dokładnym wykańczaniu i wygładzaniu na dużych, powierzchniach pionowych i sufitów, gdzie potrzebne są własności szybkiego wiązania z wymaganymi krótkimi okresami międzyoperacyjnymi przed nanoszeniem kolejnej warstwy • jako wypełniacz pęcherzy i raków w przemyśle prefabrykatów i wszędzie tam, gdzie trzeba naprawić drobne wady w konstrukcjach betonowych • wewnątrz i na zewnątrz, na pionowych i powierzchniach sufitów, w środowiskach suchych i mokrych.

Dane techniczne • korzystny przebieg wzrostu wytrzymałości przewyższający wymagania klasy R2 według PN-EN 1504 część 3: > 25 MPa po 28 dniach • wysoki przyrost wytrzymałości podczas fazy wczesnego utwardzania: > 15 MPa po 24 godzinach • niski moduł sprężystości • niskochromianowa (Cr[VI] < 2 ppm) • wolna od chlorków • niska nasiąkliwość według EN 13057 (< 0,5 kg/m2 / h0,5) • zmniejszona podatność na zarysowanie dzięki zastosowaniu nanotechnologii, wzmocnieniu włóknami oraz nowatorskiej metodzie kompensacji skurczu